Yıldız, A. “Çocuk Ve Ergenlerde Nöroanatomik Gelişimin Çocuk Ceza Sorumluluğuna Etkisi”. Adli Tıp Bülteni, C. 23, sy 3, Aralık 2018, ss. 190-0, doi:10.17986/blm.2018345606.