Yıldız, A. (2018). Çocuk ve Ergenlerde Nöroanatomik Gelişimin Çocuk Ceza Sorumluluğuna Etkisi. Adli Tıp Bülteni, 23(3), 190-200. https://doi.org/10.17986/blm.2018345606