Adli Tıbbi Raporlama Sürecinde Gecikmeye Neden Olan Faktörler
PDF

Anahtar Kelimeler

yargılama
bilirkişilik
adli rapor
makul süre

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Turla A, Uygul ES, Zekioğulları M, Aydın B. Adli Tıbbi Raporlama Sürecinde Gecikmeye Neden Olan Faktörler. Bull Leg Med [Internet]. 23 Aralık 2018 [a.yer 25 Mayıs 2019];23(3):169-73. Erişim adresi: https://upgrade.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1197

Öz

Amaç: Bu çalışmada, bilirkişilik hizmeti verdiğimiz adli tıp alanında uzayan yargılama süreçlerine ne denli etkimizin olduğunun analiz edilmesi ve çıkan sonuçların tartışılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada; adli rapor düzenlenmesi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına 2017 yılında gönderilen 232 olgunun adli tıbbi dosyaları retrospektif olarak incelendi. Rapor istem yazısının tarihi ile düzenlenen raporun hastaneden çıkış tarihine kadar geçen süreçteki tüm basamaklar ayrı ayrı incelendi. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı (Version 15.0) ile değerlendirildi.

Bulgular: Olguların Anabilim Dalımıza başvuru tarihi ile rapor düzenlenmesi arasında geçen sürenin ortalaması 11,4±26,9 gün, raporun düzenlenme tarihi ile imzalanma ve adli makamlara gönderilmesi arasında geçen sürenin ortalaması 3,8±2,8 gündür. Diğer anabilim dallarından konsültasyon istenilen 73 olgunun konsültasyonlarının sonlandığı sürenin ortalaması 5,8±17,9 gün, istenilen tetkikler için randevu verilen 12 olgunun tetkiklerinin istenilmesi ile sonuçlanması arasında geçen sürenin ortalaması 18,2±20,8 gündür.

Sonuç: Uzayan yargılama süreçlerinde raporlama süresinin etkisi ne denli az olsa da sorumluluğumuzda olan bu süreci olabildiğince kısaltmanın, kişilerin mağduriyetlerini azaltmak adına önemli bir görev olduğunu düşünmekteyiz.

https://doi.org/10.17986/blm.2018345600
PDF

Kaynaklar

Arslaner H, Şekerci D. Türkiye’de Adalet Hizmetlerinin Niteliği ve Bu Hizmetlerin Bütçe Üzerindeki Yükü, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014;1(1):31-48. DOI: https://doi.org/10.30803/adusobed.188802

Özdemir K. Adil yargılanma hakkı ve makul süre. Adalet Dergisi, Ekim 1999; (1)

Kaya E. Türkiye’de Hukuk Zihniyeti Anket Çalışması Sonuç Özeti. [ErişimTarihi:13.02.2018] URL: https://www.academia.edu/29572635/TR_Hukuk_Zihniyeti_anket

Adlî Yargıda Hâkim Başına Düşen Dosya Sayıları, Türkiye (2010-2015) [ErişimTarihi:13.02.2018] URL: http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2015/ADL%C4%B0%20YARGI/6.pdf

Ortalama Görülme Süresi (Gün), Mahkeme (2005-2015) [ErişimTarihi:13.02.2018] URL: http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2015/CEZA/32.pdf

Ortalama Görülme Süresi, Mahkeme (2005-2015) [ErişimTarihi:13.02.2018] URL: http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2015/HUKUK%20MAHKEMELER%C4%B0/5.pdf

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.