Cep Telefonu Bataryasının Isınmasına Bağlı Yanık Olgusu
PDF

Anahtar Kelimeler

cep telefonu
batarya
yanık
kaza

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Aslan F, Teke HY. Cep Telefonu Bataryasının Isınmasına Bağlı Yanık Olgusu. Bull Leg Med [Internet]. 23 Aralık 2018 [a.yer 25 Mayıs 2019];23(3):209-11. Erişim adresi: https://upgrade.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1183

Öz

Günümüzde iletişim araçları oldukça gelişmiş olup cep telefonları günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası durumuna gelmiştir. Bu olgu sunumunun amacı teknolojinin ilerlemesi ve sonuçlarına paralel olarak gelişebilecek yeni adli olgu tiplerine dikkat çekmektir.

35 yaşında erkek olgunun cep telefonu bataryası ısınıp sol elini yakmış ve sol el avuç içi tenar alanda 2x2 cm boyutunda 2. derece yanık yarası ve ortasında patlamış 1x1 cm bül alanı saptanmıştır.

Günümüzde cep telefonu teknolojisi, iletişim teknolojileri içinde en fazla gelişme gösteren mobil iletişim biçimidir. Ülkemizde ve dünyada bu alanda yapılacak ayrıntılı ve konuyu sağlık, iletişim, sosyal, ekonomik ve hukuki boyutları ile ele alacak çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

https://doi.org/10.17986/blm.2018345611
PDF

Kaynaklar

Ben D, Ma B, Liu L, Xia Z, Zhang W, Liu F. Unusual burns with combined injuries caused by mobile phone explosion: watch out for the mini-bomb! J Burn Care Res 2009;30:1048 DOI: https://doi.org/10.1097/BCR.0b013e3181bfb8c0

Rose AM, Raraty C, Hassan Z. Full thickness burn caused by lithium ion battery in mobile phone. Burns 2009;35:S23 DOI: https://doi.org/10.1016/j.burns.2009.06.092

Mankowski PJ, Kanevsky J, Bakirtzian P, Cugno S. Cellular phone collateral damage: A review of burns associated with lithium battery powered mobile devices. Burns, 2016; e61-e64 DOI: https://doi.org/10.1016/j.burns.2015.10.012

Sharma S, Majumdar A. Superficial burn to the ear caused by a mobile phone. Br J Oral Maxillofac Surg 2009;47:244–5. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2008.09.005

Aydoğdu İ, Karaaslan İA, Budak L. Research on the Use of Mobile Phone Features by University Students and Its Impact on Their Communication Practices in Everyday Life. Journal of Yasar University 2012;26(7):4548 – 4555.

Maslow A.H. (1954). Motivation and Personality. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Türkiye İstatistik Kurumu Web Sitesi. URL: http://www.tuik.gov.tr [Erişim Tarihi: 24.05.2017]

Güler A. Tabacco, alcohol, substance using and effect of socio-economic level among Ege University preparatory class students. Doctoral dissertation. Ege University, 2008.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ. Resmi gazete: 11.08.2017, sayı: 30151 URL: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170811-7.htm [Erişim Tarihi: 29.04.2018]

Potokar T, MacKenzie Ross AD, Clewer G, Dickson WA. Mobile phones—a potential fire hazard? Burns 2003;29:493–4. DOI: https://doi.org/10.1016/S0305-4179(03)00051-2

Klein AA, Djaiani N. Mobile phones in the hospital—past, present and future. Anaesthesia 2003;58:353–7. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-2044.2003.03079.x

Karabağlı Y, Köse AA, Çetin C. Partial thickness burns caused by a spontaneously exploding mobile phone. Burns,2006; 32:922-924 DOI: https://doi.org/10.1016/j.burns.2006.03.009

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.